Bit_Digital

گفته می شود شرکت استخراج بیت کوین ghost که در Nasdaq معامله کرده است با یک پرونده قضایی روبرو است

گفته می شود شرکت استخراج بیت کوین ghost که در Nasdaq معامله کرده است با یک پرونده قضایی روبرو است

Bit Digital  یک شرکت استخراج بیت کوین که در بورس اوراق بهادار nasdaq معامله می شود ،موضوع یک دعوی طبقاتی است که ادعا می کند این شرکت میزان عملیات استخراج بیت کوین (BTC) خود را جعل کرده است. طبق این ...