BTC_fullenode

مدیر عامل توییتر Jack Dorsey اکنون یک Full Node بیتکوین اجرا می کند

مدیر عامل توییتر Jack Dorsey اکنون یک Full Node بیتکوین اجرا می کند

جک دورسی-Jack Dorsey ، مدیر عامل توییتر در توییتی به دنبال کنندگان توییتر خود گفت که وی اکنون گره بیتکوین-Full Node را اجرا می کند ، نرم افزاری که بلاکچین بیتکوین را اجرا می کند.  پاسخ توئیتر دورسی به Umbrel-ارائه ...