charlie_lee

چارلی لی (Charlie Lee) -موسس لایت کوین

چارلی لی (Charlie Lee) -موسس لایت کوین

charlieLee موسس لایت کوین می گوید :اگر با رمزنگاری مانند پول در بانک رفتار کنید ،آنگاه Bitcoin را از صرافی مانند Coinbase خریداری می کنید و پول خود را در آنجا می گذارید که این بسار خطرناک است و ریسک ...