china_polka

پروژه Project X چیست؟

پروژه Project X چیست؟

هر روز به پروژه‌های مرتبط با دیفای و NFT اضافه می‌شود و به شدت برای جذب مخاطبان با هم رقابت می‌کنند. پروژه PROJECT X هم دقیقاً همین راه را در دنبال کرده است و امکانات خوبی چه برای تولیدکنندگان NFT ...