CME_platform

پس از  راه‌اندازی معاملات اتریوم در پلتفرم CME شیکاگو ، بیش از ۳۰ میلیون دلار قرارداد در اولین روز معامله شد.

پس از راه‌اندازی معاملات اتریوم در پلتفرم CME شیکاگو ، بیش از ۳۰ میلیون دلار قرارداد در اولین روز معامله شد.

پس از راه‌اندازی معاملات اتریوم در پلتفرم CME شیکاگو: معاملات فوق در تاریخ ۸ فوریه راه‌اندازی و ۳۸۸ قرارداد در اولین روز معامله شد ، ۳۰۳ قرارداد با سررسید ماه فوریه، ۸۴ قرارداد با سررسید مارچ و تنها یک قرارداد ...