contract

DAO چیست ؟

DAO چیست ؟

DAO یا سازمان های خودمختار غیرمتمرکز یکی از نوآورترین مفاهیم مبتنی بر بلاکچین هستند. DAO به عنوان (DAC) یا یک شرکت خودمختار غیرمتمرکز نیز شناخته می شود. فلسفه اصلی ایجاد سازمانی عاری از کنترل متمرکز می باشد. همانطور که از ...

سرمایه گذاری مضاربه ای چیست ؟

سرمایه گذاری مضاربه ای چیست ؟

مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب سرمایه ( مالک ) بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به تجارت پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود ...