crypto_exchange

بازدید ۳۴۴ میلیون نفر از صرافی‌های کریپتو در ماه ژانویه

بازدید ۳۴۴ میلیون نفر از صرافی‌های کریپتو در ماه ژانویه

طبق آمار SimilarWeb.com، بیش از 344 میلیون نفر در ماه ژانویه از سایت صرافی‌های کریپتو بازدید کردند. این عدد در ماه دسامبر تنها 196 میلیون بود. بالاترین مقدار نیز مربوط به ژانویه‌ی 2018 است که میزان بازدید به 531 ...