dash_coin

Dash پل Ethereum DeFi را با استفاده از سهام‌گذاری و برداشت بازده yield farming  گسترش می‌دهد.

Dash پل Ethereum DeFi را با استفاده از سهام‌گذاری و برداشت بازده yield farming گسترش می‌دهد.

دش قرار است پس از ماه‌ها آزمایش، پل مالی غیرمتمرکز Ethereum خود را منتشر کند. پروژه کریپتو متمرکز بر پرداخت (DASH) رسماً پل Ethereum DeFi خود را راه‌اندازی می‌کند. براساس اطلاعیه صادر شده در روز چهارشنبه، دستیابی به امور مالی ...