Decentralized_App

اپلیکیشن های غیر متمرکز یا DApp چیست؟

اپلیکیشن های غیر متمرکز یا DApp چیست؟

اصطلاح DApp مخففِ Decentralized App است. که بر روی شبکه بلاکچین بارگذاری می‌شود.  ویژگی این برنامه ها :  1. متن باز بودن : وقتی برنامه متن باز باشد یعنی همه افراد می‌توانند کدهای برنامه نویسی را ببینند.  2. نامتمرکز بودن ...