ERIC_ROSENGREN

یک مقام فدرال رزرو: رشد استیبل‌کوین‌ها نمایی‌ است بنابراین باید بیشتر به آن توجه شود

یک مقام فدرال رزرو: رشد استیبل‌کوین‌ها نمایی‌ است بنابراین باید بیشتر به آن توجه شود

اریک روزنگرن - Eric Rosengren، رئیس بانک فدرال رزرو بوستون، روز جمعه گفت به نظر وی تتر می‌تواند برای ثبات مالی تهدید کننده باشد و آن‌را به چالش بکشد چرا که با رشد نمایی در حال گسترش است. این مسئله ...