FIU

بانک مرکزی آرژانتین تحقیقات در مورد کاربران بانکی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالند را آغاز کرده است

بانک مرکزی آرژانتین تحقیقات در مورد کاربران بانکی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالند را آغاز کرده است

بانک مرکزی جمهوری آرژانتین - BCRA، از بانک‌های عامل تحت صلاحیت خود خواسته است مشخصات کلیه مشتریان خود را که با ارزهای دیجیتال معامله و تراکنش انجام داده‌اند را تهیه و ارائه نمایند. طبق پیامی که در حساب توییتری یک ...