Flow_blockchain

Flow  چیست  ؟

Flow چیست ؟

توسعه دهندگان بازی کریپتوکیتیز تصور نمی‌کردند که این بازی آنقدر خوب مورد استقبال قرار بگیرد. جوری که ترافیک شبکه اتریوم را به شکل وحشتناکی بالا ببرد. بعد از این اتفاق توسعه دهندگان این بازی که برای شرکت Dapper lab کار ...