IOTA

ارز آیوتا (IOTA) چیست ؟

ارز آیوتا (IOTA) چیست ؟

هدف پروژه آیوتا این است که ارتباطی که بین اینترنت اشیا صورت می‌گیرد کاملاً امن باشد. تصور کنید شما با استفاده از گوشی خود با کمک اینترنت عملکرد کولر خود را کنترل کنید و همچنین با استفاده از گوشی،شما به ...