off_chain

کراس‌چین (Cross Chain) و آن‌چین (On-Chain) و آف‌چین(Off-Chain)

کراس‌چین (Cross Chain) و آن‌چین (On-Chain) و آف‌چین(Off-Chain)

کراس‌چین On-Chain: از زمان ظهور پیدایش بیتکوین بلاکچین‌های زیادی به وجود آمدند که هر یک اکوسیستم خاص خود را دارند.اگر یک توسعه دهنده، برنامه غیرمتمرکزِ خودش را بر بلاکچین اتریوم ایجاد کند نمی‌تواند دیتای مورد نیاز خود را از ...