raze_network

پروژه Raze NetWork چیست ؟

پروژه Raze NetWork چیست ؟

پروژه RAZE یک پروتکل لایه دوم است که حریم خصوصی پرداخت بین زنجیره‌ای را برای کل دیفای‌ها در اکوسیستم پولکادت فراهم می‌کند و چون این پروژه به صورت کراس‌چین هم عمل می‌کند قابلیت فعالیت در اتریوم را نیز دارا است. ...