Redfoxlab

پروژه REDFOX LABS  چیست؟

پروژه REDFOX LABS چیست؟

آزمایشگاه روباه قرمز یا REDFOX LABS خود را از اولین سازنده بلاکچین در جنوب شرقی آسیا می‌داند. این پروژه با رویا و به هدف ایجاد راه حل‌های نوآورانه و مقیاس پذیر در بلاکچین و همچنین ایجاد و راه اندازی شرکت‌های ...