ria_money_trransfer

شرکتRia Money Transfer با شرکت ایتالیایی Mooneyهمکاری می‌کند

شرکتRia Money Transfer با شرکت ایتالیایی Mooneyهمکاری می‌کند

پارتنر ریپل‌نت، شرکت ریامانی‌ترنسفر - Ria Money Transfer با شرکت ایتالیایی مونی - Mooney  همکاری می‌کند. یکی از مشتریان و زیرمجموعه‌های ریپل به نام ریا مانی ترنسفر-Ria Money Transfer، که یک شرکت پیشرو برای حواله‌های فراملیتی است، در بیانیه‌ای مطبوعاتی ...