russian

رمزنگاری روسیه :Blockchain Exodus آغاز شده است

رمزنگاری روسیه :Blockchain Exodus آغاز شده است

 متخصصین روسی در امور رمزنگاری در این کشور هشدار می دهند : که خروج گسترده رمزنگاری و بلاکچین در روسیه در حال انجام است ، شرکت هایی که به دنبال نگرانی از "عقب ماندن" کشور از سایر مناطق دوستدار تجارت ...