segwit

Segwit چیست؟

Segwit چیست؟

اگر به رمز ارز ها علاقه مند هستید ،به هیچ وجه پیش از این به دنبال  "Segregated Witness" یا Segwit نبوده اید. برخی تصور می کنند که این امر انقلابی در بیت کوین ایجاد می کند. در حالی که برخی ...