selling_call

Hegic چیست ؟

Hegic چیست ؟

Hegic یک پلت فرم معاملات غیرمتمرکز گزینه ها در Ethereum است. با Hegic می توانید گزینه های قرارداد و تماس برای ETH و WBTC را خریداری یا بفروشید. گزینه های موجود در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) برای کسانی که به ...