shinhan

سومین بانک بزرگ کره جنوبی وارد بحث نگهداری ارز های دیجیتال میشود

سومین بانک بزرگ کره جنوبی وارد بحث نگهداری ارز های دیجیتال میشود

شرکت های مالی در اصلی کره جنوبی با استفاده از Shinhan Bank ، یکی از بزرگترین بانکهای تجاری این کشور با سرمایه گذاری استراتژیک سهام عدالت در (Digital Asset Trust (KDAC ، به صنعت بازداشت یا نگهداری دارایی های دیجیتال ...