soft_forks

دک رد(Decred) چیست ؟

دک رد(Decred) چیست ؟

Decred شبکه اصلی خود را در 8 فوریه 2016 راه اندازی کرد تا نظرات مختلفی را از طرف علاقه مندان به رمزنگاری ارائه دهد. برای برخی Decred از همان ابتدا نمایانگر هر آنچه بیت کوین بود بود. آنها آن را ...