Spherium_project

پروژه Spherium چیست ؟

پروژه Spherium چیست ؟

امروزه همه ما می‌دانیم دیفای (defi) چیست و چه سود‌های بسیاری به مردم با از میان برداشتن بانک‌ها و واسطه‌ها و همچنین با عملکرد شفاف می‌رساند. پروژه spherium نیز جزو پروژه‌های حوزه دیفای قرار می‌گیرد و کاربران می‌توانند دارایی‌های خود ...