suhisawap

سقف بازار ۴۵ میلیارد دلاری DeFi و افزایش TVL نشان می دهد بهترین ها هنوز در انتظار نیستند

سقف بازار ۴۵ میلیارد دلاری DeFi و افزایش TVL نشان می دهد بهترین ها هنوز در انتظار نیستند

در حالی که ارزش کل قفل شده در DeFi همچنان به بالاترین حد افزایش می یابد ، محدودیت بازار مالی غیرمتمرکز به 45 میلیارد دلار رسیده است. بخش مالی غیرمتمرکز همچنان بخاطر ادامه کار شارژ می شود زیرا چندین نشانه ...