VGC

پروژه SPORES NETWORK چیست ؟

پروژه SPORES NETWORK چیست ؟

پروژه SPORES NETWORK در حال ساخت یک بازار NFT با قابلیت همکاری چند زنجیره‌ای و پروتکل‌های دیفای برای صنایع مختلف مثل انیمیشن‌ها،مجموعه‌ها (کالکشن‌ها)، آثار هنری دیجیتال، بازی ( گیم)، کارت‌های ورزشی و ESPORT و غیره است. از جمله ویژگی‌هایی که ...