web_2

پروژه Mask Network چیست ؟

پروژه Mask Network چیست ؟

پروژه Mask network در نظر دارد که با WEB2 (وب فعلی) و WEB3 پلی برقرار کند تا امکانات بهتر و راحت‌تر در اختیار افراد قرار بگیرد. از دیگر اهداف این پروژه به حداکثر رساندن آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی است ...