wiki_leaks

جولیان آسانژ – بنیانگذار ویکی لیکس

جولیان آسانژ – بنیانگذار ویکی لیکس

جولیان آسانژ می گوید : وقتی ویکی لیکس و بیت کوین به عقب برگردند. در حقیقت ،ویکی لیکس ممکن بود بدون کمک بیت کوین هرگز به اندازه امروز بزرگ نشده باشد. در طول شهرت آن ،بانک های بزرگ و شرکت ...